Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Psikososyal Birimi

                PSİKOSOSYAL SERVİS BÜROSU

     Ceza infaz kurumlarında psiko-sosyal yardım servisi çalışmaları "Standartlar Sistemi" çerçevesinde oluşturulan "İyileştirme Haritası" kapsamında yürütülmektedir. Bireylerin kendileri ve yaşadıkları sosyal çevreleri ile ilgili psiko-sosyal özelliklerini içeren çalışmalar psiko-sosyal servis uzmanları tarafından yapılmaktadır.

          Ceza infaz kurumumuz psiko-sosyal yardım servisinde 5 psikolog ve 2 sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. Psiko-sosyal servis uzmanları planlama, yürütme ve izleme değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür. Mesleki yöntem ile inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve dosyalama gibi teknikleri çalışmalar sırasında kullanır.

  A.Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler.

  a.Kuruma Girişteki Hizmetler

  (1) Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yapar.

  (2) Yapılan bu ilk görüşmede uzman kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır.

  (3) Hükümlü veya tutuklunun uzmana hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır.

  (4) Bu görüşmede hükümlü-tutukludan genel bilgiler ile varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır.

  (5)Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler hükümlü-tutuklu tanıma formuna kaydedilir.

  b . Kurum Sürecindeki Hizmetler

  (1) Hükümlü-tutuklunun kendi talebi, kurum çalışanlarının yönlendirmesi ve psiko-sosyal servis uzmanları tarafından bireysel psikolojik görüşmeler yapılır.

  (2) Hükümlü-tutuklunun mesleği konusunda bilgi alır. Kurumda bulunan iş yurdu ve mesleki eğitim atölyelerine katılımı konusunda bilgi aktarımında bulunur.

  (3) Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun aile üyeleri ile görüşme yaparak sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olur.

  c . Salıverilmeye Hazırlık ve Salıverilme Sonrası Hizmetler

  (1) Salıverilme sonrası hazırlık çalışmaları kapsamında sosyal yaşama adapte olmalarına yönelik görüşmeler yapar.

  (2) Hükümlünün salıverilme sonrası yaşamına ilişkin sosyal çevresi ile ilişkiye geçer.

  (3) Hükümlünün salıverilme sonrası yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri konusunda bilgi aktarımında bulunur.

  B. Personele Yönelik Hizmetler.

  Kurum personelinin sorunlarının tespiti ve çözümü için gerekli gördüğü durumlarda grup yada bireysel görüşmeler yapar.

  KURUMUMUZDA UYGULANAN PSİKO-SOSYAL SERVİS PROGRAMLARI

  Bireysel Çalışma Yöntemi

  Grup Çalışma Yöntemi

  Önce Düşün (Genel Suçlu Davranış Programı)

  Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişim Programı

  İntihar ve Kendine Zarar Verme Konusunda Farkındalık Programı

  Özel Gözetim ve Denetim Programı

  Öfke Kontrolü Programı

  Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı (SAMBA)

   

  Adres

  Kepez Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi, No:69 Kepez / ANTALYA

  Telefon

  Telefon: 0(242) 221 23 23 – 221 09 91

  Faks: 0(242) 221 53 33

  E-Posta

  antalya.etcikisaretadalet.gov.tr